Indywidualny plan terapeutyczny

Podczas pierwszej konsultacji opracowuje indywidualny plan terapeutyczny. Ten plan to droga, której zwieńczeniem jest zdrowy, naturalny i piękny wygląd skóry.

Co w nim jest najważniejsze:

- indywidualizacja - czyli dopasowanie do potrzeb każdego Pacjenta,

- kompleksowość - to co jest dziś domeną medycyny estetycznej. Działam na kilku warstwach skóry i różnymi metodami, tak aby efekt był naturalny i piękny,

- kolejność i terminowość - zabiegi powinny być dobrane tak, aby przeplatać różne metody i technologie, aby skóra była stymulowana wielopłaszczyznowo. Daje to lepszy rezultat. Terminy natomiast dobieram tak, aby zoptymalizować terapię i dać czas skórze na regenerację i przebudowę.

Indywidualny plan terapeutyczny to klucz do pełnego sukcesu i pełnego naturalnego wyglądu. Nic nie dzieje się przez przypadek. Wszystko ma swój czas i miejsce. Zapraszam do tworzenia takich planów i ich konsekwentnej realizacji ku pięknej i zdrowej skórze.


Indywidualizacja - dopasowanie do Twoich potrzeb i oczekiwań.

Kompleksowość - łączenie nowoczesnych zabiegów i stymulowanie skóry na wielu poziomach.

Kolejność i terminowość w celu zoptymalizowania terapii.